torsdag 20 augusti 2009

Kiruna (Ripa)

Har varit på gruvtur hos LKAB idag. Det kittlar lite i magen när bussen åker rakt in i berget och det bär nerför på en väg som lutar ca 10%. På 500 meters nivå efter ca 3,5 km stannar bussen och vi får kliva av. Efter hjälmpåtagning fortsätter turen till fots in i besöksgruvan. Malmfyndigheterna i Kiruna har varit kända sedan länge och var en av samerna bevarad hemlighet fram till 1899 då man började bryta malm i dagbrott och Kiruna stad växte fram. Två berg gav namn åt företaget LKAB, Loussavaara (Laxberget) och Kirunavaara (Ripberget). Fram till 1962 skedde brytningen i dagbrott medan man nu bryter magnetit med 70-procentig järnhalt en kilometer ner i berget Kirunavaara.

Inga kommentarer: