måndag 5 september 2011

Rush Hour

Rusningstid är ett märkligt uttryck. Rusa kopplar jag ihop med att man tar sig fram fortare än normalt. Om det nu är något man kan förknippa med rusningstid så inte är det hög hastighet på transporten, snarar lusiga bilköer och människor som står och trängs och hindrar en från att ta ut stegen.
Lustid, eller finns det något annat bättre uttryck som mer beskriver vad det handlar om?

Inga kommentarer: