fredag 4 maj 2012

Hot mot demokratin

En färsk undersökning slår fast att journalister röstar röd-grönt och bor på södermalm och att det eventuellt skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Journalister har ju tvivelsutan en viktig roll i att bevara ett demokratiskt samhälle, men det finns ju fler yrken. Hur skulle resultatet bli om man t.ex. gjorde samma undersökning bland lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Blev de journalister för att de röstar röd-grönt? Eller är deras politiska ställningstaganden en följd av att de bedrivit journalistik? Vilka yrken väljer de som röstar på alliansen? Eller vilka yrken främjar ett alliansställningstagande?

RockMamma sa...

Ja Anonym, det är också intressanta frågor, men vilka yreksgrupper har störst möjlighet att medvetet eller omedvetet påverka opinionen? Mitt inlägg handlar om att det finns kanske fler grupper en journalister som hamnar i det facket oavsett vilken politisk färg som är aktuell och som i så fall också skulle utgöra ett hot mot demokratin.